Diamond Place

• Địa chỉ: 15A Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

• Số điện thoại: 028 2229 2222 - 0979 80 80 80

• Email: info@diamondplace.com.vn

• Website: http://diamondplace.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://diamondplace.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/diamondplaceDiamond Place, thêm lựa chọn mới cho ngày vui trọn vẹn.